Kommunerna 1955: Tegneby landskommun

Tegneby rubrik

Kommunen består av tidigare Röra, Stala och Tegneby småkommuner.

Tegneby karta

Större samhällsbildningar och industriföretag saknas. Mindre samhällen finnes dock:

Tegneby Henån

Henån; beläget österut.

Tegneby Nösund

Nösund; beläget västerut.

Tegneby Varekil

Varekil; i sydlgaste delen.

Tegneby Tjörn bro

Längst i söder gränsar kommunen till Tjörn där öarna sammanbindas medels denna bro.