Kommunerna 1955: Tierps köping och landskommun

Tierp vapen rubrik

Tierp text

Tierp Tolfta kyrka klockstapel

Gamla anor har även Tolfta förutvarande socken.
Bredvid dess medeltidskyrka står denna klockstapel.

Tierp Tolfta Strömsbergs bruk

Inom tolftadelen finns även Strömsbergs bruk, som nu sover en törnrosasömn och är en vacker idyll.

Tierp köping Sveaparken Gammelgården vattentorn

I förhållande till Tolfta är köpingen mycket ung - den tillkom år 1920. Anknytningen till det gamla finns dock. I Sveaparken ligger Gammelgården och
i dess närhet vattentornet, som uppfördes år 1953

Tierp kommunalhuset provinsialläkarbostad

I centrum ligger kommunalhuset, vilket togs i bruk år 1953 efter att tidigare ha tjänat sombostad åt provinsialläkaren.

Tierp egnahem

Bostadsbyggandet är för närvarande rekordartat. På senare år har uppförts mest flerfamiljshus. Tidigare övervägande egnahem - de flesta i grannskapet av
arbetsplatsen.

Tierp ålderdomshem Åskarbygården

För de gamla har köpingen sörjt genom byggande av pensionärshem samt ett ålderdomshem - Åskarbygården. Genom samarbete mellan arkitekter samt kommunala och statliga myndigheter har skapats ett hem med mycket liten anstaltskaraktär - men ändå med måttliga driftskostnader.