Kommunerna 1955: Töre landskommun

Töre rubrik vapen

Töre förvaltningshus

Töre. Kom. förvaltningshuset.

Töre samhälle

Parti av Töre.

Töre samhälle kyrka

Töre.

Töre samhälle kyrka 2

Motiv av Töre.

Töre hamn

Töre. Sveriges nordligaste hamn.

Töre kyrka

Töre. Kyrkan.

Töre kommun har c:a 5000 inv. varav över hälften äro bosatta inom tätorterna Töre, Morjärv, Övermorjärv, Siknäs och Sören. Kommunen utgör sedan 1924 självständig enhet efter utbrytning från Nederkalix kommun. Sedan den 1 maj 1909 utgör Töre pastorat egen församling. 37 % av den förvärvsarbetande befolkningen har sin huvudsakliga sysselsättning inom jordbruk med binäringar medan 33 % är sysselsatt inom industri och hantverk.Töre kommun visar en skiftande utveckling geom tiderna och genomlever för närvarande den hittills svåraste tidpunkten i försörjningshänseende.

Töre signaturer