Kommunerna 1955: Tössbo landskommun

TÖSSBO KOMMUN
Tössbo kommun är bildad genom sammanslagningav de sju socknarna i Tössbo
härad i Dalsland. Den centrala förvaltningen är förlagd till Åmåls stad.
Bilden till höger visar kommunens förvaltningsbyggnad i Åmål och bilden nederst den nya centralskolan under uppförande i Tösse samhälle.

Tössbo Åmål förvaltningsbyggnadTössbo Tösse centralskola

Tössbo Fröskogs kyrka klockstapel

Fröskogs kyrka med klockstapel.

Tössbo Vingnäs Ånimskog O Hesselboms vårt land

Utsikt från Vingnäs, Ånimskog. (Motiv till Otto Hesselboms "Vårt land")

Tössbo ek Lilla Strand Fröskog

Tusenårig ek från Lilla Strand i Fröskog och Fengersfors bruk.

Tössbo Fengersfors bruk

Tössbo Rådane Edsleskog

Från Rådane i Edsleskog.

Tössbo signaturer