Kommunerna 1955: Uknadalens landskommun

Uknadalen signatur

Uknadalen kommunalhus

Kommunalhuset i kommunen.

Uknadalen Falerum

Parti av Falerums samhälle.

Uknadalen Åkervristen

Parti av sjön Åkervristen.

Uknadalen Hannäs kyrka

Parti från Hannäs.