Kommunerna 1955: Ullareds landskommun

Ullared rubrik

En skogsbygdssocken som trots stora energiska ansträngningar från framsynta kommunalmäns sida blev för liten vid kommunsammanslagningen.
Folkmängd i runt tal nittonhundra, skattekronor cirka trettiotusen.
Huvudnäring jordbruk och skogsbruk. Ett trettiotal mindre sågverk, snickeri och mindre metallindustri.
Skolväsendet välordnat med två nya centralskolor. Vatten och avloppsfrågor samt ålderdomshemsfrågan ligger på utredningsstadiet och på fullmäktiges bord.

Skötsam idog befolkning.