Kommunerna 1955: Ulleruds landskommun

Ullerud karta texter teckning