Kommunerna 1955: Ullvätterns landskommun

c:a 2700 inv.

är en produkt av den stora kommunreformen, bildad av Bjurtjärns socken (Örebro län) och Ljungsunds socken (Värmlands län). Skogs- o. lantbruk dominerar det ekonomiska livet.

Lundsbergs internatläroverk bildar en kulturens utpost inom våra gränser.

Kommunen har fått sitt namn av sjön Ullvettern.

Förvaltningen centraliserad till kommunalkontor.

Ullvättern Bjurtjärns kyrka

Bjurtjärns kyrka

Ullvättern Nässundet färja

Färja vid Nässundet

Ullvättern Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka.

Ullvättern Lundsbergs skola

Lundsbergs skola