Kommunerna 1955: Torsåkers landskommun

Torsåkers kyrkbygd

TORSÅKERS KYRKBYGD - utsikt från Gammelgården

Kvardröjande idyller, till synes oberörda av tidens jäkt och oro.

Till höger: Sommarbild från Barkhyttans by.

Torsåker Barkhyttan by

Nedan: Gammal byväg.

Torsåker byväg

F.d. skvaltqvarn i bäcken ned mot Övre sjön.

Torsåker skaltkvarn

Från forna tider

Torsåker dansarvall Bersen

"Dansarvall" invid sjön Bersen.

Vid ovanstående och andra s.k. dansarvallar dansade bygdens ungdom.
Enligt sägnen skall en gång en främling ha infunnit sig vid ovanstående vall. Han bjöd upp den vackraste flickan till dans, en dans som fortsatte även sedan spelmannen låtit fiolen tystna. I en virvlande vals och med ett skratt, som förrådde vem han var, försvann han med flickan ned i jorden. Man återsåg aldrig främlingen eller flickan.

Torsåker milstolpe Söderåsen

1/2-milstolpe l Söderåsen

Torsåker runsten Torsåker kyrka

Runsten i Torsåkers kyrka.

Torsåker Malmjärn

Augustikväll vid sjön Malmjärn

Torsåker kommunalhus

Torsåkers kommunalhus

Torsåker Solberga folkskola

Solberga folkskola