Kommunerna 1955: Torslunda landskommun

Torslunda rubrik

Torslunda Färjestaden nya skolan

Nya Skolan, Färjestaden.

Torslunda Gråborg fornborg Algutsrum flygfoto

Gråborg fornborg, Algutsrum.
Anlagd troligen omkr. 500 e.Kr. Flygfoto från 500 m. höjd.

Torslunda S:t Knuts ruin Algutsrum

S:t Knuts ruin, Algutsrum, från 1100-talet.

Torslunda Färjestaden kvarnkungen

"Kvarnkungen" vid Färjestaden.