Kommunerna 1955: Transtrands landskommun

Transtrand rubrik vapen akvarell