Kommunerna 1955: Tuve landskommun

TUVE

1910 - 1920
En bondekommun utan gods eller slott
Med niohundrade själar blott
Men med riksdagsmän tvenne på samma gång
Med dansbana och med skyttepaviljong
Utan folkpark eller bygdegård
Med fornminnen - dock utan hembygdsvård
En stilla kommun med enkla tvister
Med husbehovsbyggen - men utan bilister

1940 - 1950
Till fyrtiotalet vi levde rätt "sniket"
Vi hade visst lägsta skatten i riket
Men allting stod stilla som man förstår
Så dubblades folkmängden på några år
Mark måste nu köpas skolor fick byggas
Ålderdomshem - de gamla skall tryggas
Bostadshus kommo kvarter vid kvarter
Kommunalhus vi fick - och kamrer

Vi stå nu beredda att expropriera
Vi vill inte gärna att stan ska regera
Vi skall bygga kommuncentrum, gator och torg
Minst lika trivsamt som i Göteborg
Därom är vi ense samtliga grupper
Plats finns nu ej för intriger och kupper
Vi skall bygga praktiskt billigt och rart
Och vi vet att det måste ske snart

Tuve i Västergötlands nordvästliga "tå"
Som dock tillhör bohuslänet ändå
Vill fastän litet bygga ut själv
Ej bli bihang till staden vid Götaälv
Vi tycker inte att ockupation rätt passar
När vi byggde kyrka var staden blott - vassar
Vi önskar att arbeta samman i sämja
Det bör väl det hela säkrast befrämja

A.O.

Tuve Slätta damm

Slätta damm

Tuve Glöstorp

Glöstorpsområdet