Kommunerna 1955: Tvååkers landskommun

Tvååker rubrik

Bildad genom sammanslagning av Tvååkers, Spannarps, Vagsås och Sibbarps socknar. Folkmängd den 31/12 1954 4175 personer.

Tvååker norr skog

Glittrande sjöar och skogklädda höjder karaktärisera kommunens nordöstra del.

Tvååker Klef Klefsgård

Vagsås, minst bland socknarna, har kommunens enda storgods Klefsgård...

Tvååker

och i samma socken finner man Öströö säteri, pampigt med naturskönt läge.

Tvååker

Från den sägenomspunna Höråsen en ståtlig utsikt över jordbruksslätten. Jordbruket är kommunens huvudnäring.

Tvååker kyrkby flygfoto

Kommunens centrum, Tvååkers kyrkby och järnvägsstation. Här blomstrar hantverk, industri och köpenskap och här finnas allmänna instititutioner av skilda slag.

Tvååker Björkäng flygfoto

De vindpinade tallarna giva skydd åt sommarstugorna mot västanvinden.

Tvååker havet

Havet lockar till bad i sommarens soliga dagar - bygdens folk och många andra, som på rikstvåan komma från norr och söder.

Tvååker signaturer