Kommunerna 1955: Tyringe landskommun

Tyringe rubrik teckning

Tyringe municipalhus

Municipalhus med kommunalkontor, poliskontor, byggnadskontor, sammanträdeslokaler, bibliotek och brandstation.

Tyringe bostadshus

Ett av de kommunala bostadshusen uppfört 1954.

Tyringe huvudort torg

Parti från huvudorten.

Tyringe Skandinaviska verktygsfabriken

Skandinaviska Verktygsfabrikens huvudbyggnad.

Tyringe ålderdomshem

Ålderdomshemmet, uppfört 1948.

Tyringe apotekshus

Apotekshus. Kommunal byggnad inrymmer förutom apoteket mottagning för provinsialläkare och tandklinik, bostäder för apotekare, läkare och tandläkare.

Tyringe utsikt Stenberget Finjabygden Finjasjön

Utsikt från Stenberget. Finjabygden och Finjasjön.

Tyringe kuranstalt

Tyringe Kuranstalt.

Tyringe egnahem

Ny egnahemsbebyggelse på kommunens bostadsområde.