Kommunerna 1955: Undersåkers landskommun

Undersåker rubrik

Undersåker kommunfullmäktige 1

Undersåker signaturer

Gustav Nilsson Kn:s ordf.

H. O. Stadigh Kf:s v. ordf.

I. Rohdin Kf:s ordf.

Sven Herdin Kom. kamrer

Undersåker kommunfullmäktige 2

Undersåker kommunfullmäktige text

Undersåker samhälle broar monument

Undersåker Järpen

Undersåker Undersåkersdalen

Undersåker samhälle

Undersåker Hålland Ristafallet

Underåker Välan Kyrkstensfjället Välådalen

Undersåker hotell Hedman Hålland