Kommunerna 1955: Upplands-Bro landskommun

Upplands-Bro sidrubrik

Upplands- Bro runsten

Upplands-Bro 1

Kommunen bygger.

Upplands-Bro 2

Upplands-Bro ålderdomshem

Ålderdomshemmet.

Upplands-Bro Kungsängen folkskola

Upplands-Bro hembygdsgården

Hembygdsgården.

Upplands-Bro Mälaren bad

Vik av Mälaren med ett av kommunens bad.

Upplands-Bro Lejondals slott

Lejondals slott

Upplands-Bro Håtuna kyrka

Håtuna kyrka

Upplands-Bro skola kommunalhus brandstation

Skola
Kommunalhus
Brandstation

Upplands-Bro radiotjänst intervju kommunsammanslagning

Upplands-Bro signaturer