Kommunerna 1955: Upplands-Väsby landskommun

Upplands-Väsby rubrik

Upplands-Väsby bostadshus centrum 1

Bostadshus i centrum

Upplands-Väsby bostadshus centrum 2

Upplands-Väsby bostadshus centrum 3

Upplands-Väsby centralskolan

Centralskolan

Upplands-Väsby pensionärshem

Pensionärshem

Upplands-Väsby Runby radhus 1

Radhus i Runby

Upplands-Väsby Runby radhus 2

Radhus i Runby

Upplands-Väsby Runby Stjärnhus

Stjärnhus i Runby

Upplands-Väsby signaturer