Kommunerna 1955: Vaksala landskommun

Vaksala rubrik text

Vaksala kyrka Uppsala

Vaksala sockens 1100-talskyrka med silhuetten av "arvfienden" i bakgrunden.

Vaksala Danmarks socken folkskola lärarbostäder

En första frukt av kommunsammanslagningen: Ny folkskola med lärarbostäder i Danmarks socken. Anläggningar som närma sig sin fullbordan: vatten- och avloppsledningar till Bergsbrunna stationssamhälle. Andra problem: flera skolbyggen och avloppsledningar samt pensionärshem.

Vaksala signatur