Kommunerna 1955: Våmhus landskommun

Våmhus sockenvapen

Våmhus socken i Kopparbergs län vid norra ändan av Orsasjön. Socknen skildes från Mora och blev egen kommun år 1868. Innevånarantal 1 jan. 1955 1411 personer. Socknens vapen fastställt av Kungl. Maj:t den 24 februari 1950. Sockenfanan invigd i Våmhus kyrka den 27 augusti 1950.

Våmhus kyrka

Våmhus kyrka byggd åren 1780-1794. Restaurerad in- och utvändigt samt helt nytt torn åren 1953-1954. Återinvigd 31 okt 1954.

Våmhus signatur