Kommunerna 1955: Vårdnäs landskommun

Vårdnäs rubrik

Delkommunerna Vårdnäs, Vist och Skeda omgiva sjön Stora Rengen.

Vårdnäs Bjärka-Säby Rängen

"Kommunens centrum"

Vårdnäs Bjärka-Säby lantbruksskola flygfoto

Bjärka-Säby lantbruksskola

Vårdnäs Åkerstad gård Skeda flygfoto

Åkerstad gård i Skeda

Vårdnäs kyrka

Vårdnäs kyrka

Vårdnäs Vist kyrka

Vist kyrka

Vårdnäs Skeda kyrka

Skeda kyrka