Kommunerna 1955: Värsås landskommun

Värsås rubrik

Värsås Djursätra Värsåsvägen

Parti av Värsåsvägen.

Värsås kommun, som är belägen i Skaraborgs län, består av Värsås, Sventorp, Forsby, Mofalla, Varola, Edåsa och Ljunghems församlingar och har c:a 3700 innevånare. Kommunen är jordbruksbetonad och har endast några mindre industrier. Medelsförvaltningen är centraliserad sedan kommunsammanslagningen.
Skolväsendet har under de gångna fyra åren upprustats avsevärt och vid 1955 års slut beräknas skolorna vara i ett gott skick. En skola med sex lärosalar är färdigställd, en annan med sju lärosalar är under byggnad och beräknas bli klar vid årsskiftet.
Två skolor är under reparation. Från och med vårterminen 1956 är skolformen A dominerande. Skolbarnsbespisning är beslutad och delvis genomförd.

Ett nytt ålderdomshem är under projektering, antalet vårdplatser blir 32.
Vatten- och avlopp är i det närmaste färdigt för Värsås kyrkby och är projekterat för Igelstorps stationssamhälle. Egnahemsbyggandet inom kommunen är relativt livligt.

Värsås signaturer

Värsås kyrkby flygfoto

Värsås kyrkby.
Nya bostadsområdet till vänster om kyrkan.

Värsås kyrka interiör

Byggd 1857.
Stil: Karl Johan.
Senaste restaurering utförd 1950.