Kommunerna 1955: Vartofta landskommun

Vartofta rubrik

Vartofta stationssamhälle flygfoto

Vartofta stationssamhälle, norra delen.

Vartofta Ålleberg segelflygskolan

K. S. A. K.
Segelflygskolan Ålleberg, hangaren.

Vartofta underrubrik

Vartofta Kinnarp

Kinnarp.

Vartofta Slutarp

Parti från Slutarp.

Vartofta Slutarps möbelindustri

Slutarps Möbelindustri.