Kommunerna 1955: Vallåkra landskommun

Vallåkra rubrik

Vallåkra kommun är belägen på båda sidor om Råån, och är en typisk slättbygdskommun. Dessutom bjuder den säregna dalen på mycket vacker natur.

Vallåkra Rååk Gantofta

Råån genom Gantofta.

Vallåkra Gantofta stendös

Längs dalen finns det flera fornminnen, som vittnar om en tidig bebyggelse, bl.a. stendösen vid Gantofta på bildern här intill.

Vallåkra jordbruk hästar

Jordbruket är den dominerande näringsgrenen. Fastän rationaliseringen går starkt framåt även vid bondejordbruket, som är övervägnade inom kommunen, är hästen ej helt utdöd som dragare.

Vallåkra K E Petterssons Görarp trädgård

Trädgårdsnäringen är även rikligt företrädd, med många stora anläggningar. Den största av dessa är K. E. Petterssons i Görarp.

Vallåkra keramik

Tack vare den fina leran i Vallåkradalen har ett par välkända keramikfabriker växt fram.