Kommunerna 1955: Vallentuna landskommun

Vallentuna rubrik

Vallentuna kyrka prästgård

Kyrkan och prästgården ligger mitt i byn där Vallentuna förortssamhälle planeras.

Vallentuna runsten

Den uråldriga runstenen talar sitt eget språk.

Vallentuna Lindö säteri

Det ståtliga Lindö säteri med sina historiska anor utgör ett vackert avbrott från den planerade moderna samhällsbebyggelsen.

Vallentuna Prästgårdshagen majstång

Gamla seder och bruk vårdas alltjämt i den idylliska Prästgårdshagen.

Vallentuna kyrka pålkran

Plogen har utbytts mot grävmaskin och pålkranar. Kring kyrkan skall samhället växa upp.

Vallentuna centrum stationshus

Samhället växer till ett centrum. Endast det gamla stationshuset minner om tider som varit.