Kommunerna 1955: Valle landskommun

Valle Vallebygden akvarellValle rubrik

Om man från Billingen blickar mot väster, utbreder sig framför ens ögon Vallebygden, en fager nejd, rik på sjöar och lummiga lundar. Kommunens nio socknar ligger schematiskt sett uppradade tre och tre i en kvadrat:
Skånings Åsaka, Skärv, Stenum
Istrum, Eggby, Norra Ving
Öglunda, Varnhem, Norra Lundby

Men annars är geometri och likriktning fjärran från Valle. I det stora Åsaka (38 km2) är mer än hälften åker, i det folkfattiga Öglunda (250 inv) bara 1/4 (4 km2). Ving med minsta ytan (11 km2) har största folktäthet (54 per km2) tack vare Axvalls municipalsamhälle, medan skogsbygden Istrum har 11 pr km2. Skärv har nästan dubbelt så många skattekr. pr person som de andra socknarna i medeltal.

Valle Varnhems kyrka akvarell

VARNHEMS KYRKA

De fiskrika sjöarna lockade stenåldersfolket. Inte många socknar kan som Lundby skryta med 8 gånggrifter, 4 hällkistor och 6 domarringar. Under medeltiden behärskade Axevalla hus (Skärv) en stor del av Västergötland. Längre framåt mot vår tid exercerade tusentals västgötaynglingar på Axevalla hed. Länets första hövdingar residerade på kungsgården Höjentorp (Eggby), Magnus Gabriel De la Gardies och Jonas Alströmers gård.
Kyrkligt sett är Varnhems klosterkyrka en av stiftets klenoder, byggd av cistercienserordens munkar på 1100-talet på gränsen mellan den odlade bygden och Billingens obygd. Än är socknen kommunens folkrikaste (750 inv.). Fram till våra dagar bodde skarabiskoparna på sitt boställe Brunsbo (i Åsaka), vars nuvarande huvudbyggnad uppfördes efter andra branden under Jesper Svedbergs tid. Stiftets ungdomsgård ligger vid en av de många sjöarna i Öglunda och heter Flämslätt.

Valle Stora Ekebergs sanatorium akvarell

STORA EKEBERGS SANATORIUM.

Länets befolkningsmedelpunkt är belägen i Skärv, som också fått två av länets stora anläggningar: Stora Ekebergs sanatorium och Axevalla folkhögskola.
Förr reste man kanske till Stenum för att beskåda fågellivet i Hornborgasjön. Nu är sjön borta och fågellivet skövlat. I våra dagar bestiger man Billingen vid Öglunda och ser på bergets grottor och raviner. Eller ock bilar man genom det småkuperade kameslandskapet, vars centrum är Eggby. Den kände naturfotografen Arne Sucksdorff föredrar att bo i Istrum (Remningstorp).
Som synes har varje socken sin egenart, men ändå har alla ett gemensamt släktdrag, ett gemensamt arv från istiden och insjöavtappningen för årtusenden sedan över silurområdet. Det är detta, som gjort Valle till de hundrade sjöarnas vackra bygd.