Kommunerna 1955: Valdemarsviks köping

Valdemarsvik vapen

Valdemarsvik rubrik

är belägen vid den innersta delen av den 2 mil långa Valdemarsviken. Blev egen kommun den 1 januari 1914. Den är bildad av delar från Gryts och Ringarums socknar i Östergötlands län och Tryserums socken i Kalmar län. Den 1 maj 1819 blev köpingen egen församling och pastorat. Den 1 januari 1614 var innevånareantalet 1375 och den 1 januari 1955 3373.
För år 1914 var det utdebiterade beloppet 31904:- kr och för år 1955 är utdebiteringen 1213664:- kr.
Köpingens tillgångar den 1 januari 1914 234779:72 kr och skulder 30000:- kr. Den 31 december 1954 voro de fasta tillgångarna 4712745:27 kr och skulderna 2162177:07 kr. Köpingen har utvecklats från en handels- och sjöfartsort till typiskt industrisamhälle. Största företaget är C. J. Lundberg Läderfabriks AB med cirka 550 anställda. Skandinaviens största fabrik för ovanläder E. Tingströms Möbelfabrik AB med 65 anställda är en förnämlig möbelindustri. Vidare finnes båtvarv, bilverkstäder och stoppmöbelfabrik.
Högre folkskola inrättades 1918. Ombildades 1922 till kommunal mellanskola och år 1947 till samrealskola.
För åldringsvården finnes ålderdomshem byggt 1924 och två pensionärshem uppförda 1947. Utredning om nytt ålderdomshem pågår. För bostadsproduktion har köpingen ett Bostads Aktiebolag som byggt och förvaltar 146 lägenheter. I samarbete med Bostads Aktiebolaget har pensionärslägenheter ordnats även i hyreshus. Provinsialläkaremottagning, mödra- och barnavårdscentral samt läkarbostad uppförd år 1952. Ny folkskola uppförd åren 1952-1954.

Valdemarsvik signaturer

Valdemarsvik samhälle från Flaggberget

Valdemarsvik: Utsikt från Flaggberget med Valdemarsvik i fonden.

Valdemarsvik C J Lundbergs läderfabrik

Valdemarsvik: C. J. Lundbergs Läderfabrik från Lejonberget.

Valdemarsvik folkskola Vammarområdet

Valdemarsvik: Folkskolan med Vammarområdet i bakgrunden.

Valdemarsvik hamn

Valdemarsvik: Hamnbild.

Valdemarsvik kyrka

Valdemarsvik: Kyrkan.

Valdemarsvik Rågen 1

Valdemarsvik: Rågen nr 1. Ägare: Valdemarsviks Bostads AB.

Valdemarsvik läderfabrik

Valdemarsvik: Läderfabriken.