Kommunerna 1955: Väsby landskommun

Väsby gamla kommunalhuset

Förutvarande kommunalhuset. Inrymde tidigare jämväl brandstation och bibliotek.

Väsby kommunalhuset

Kommunalhuset, invigt år 1955.

Väsby Viken kommunalstuga gathuset folkskola

Kommunalstugan i Vikens förutvarande kommun, tidigare benämnd gatuhuset. Den första folkskolan i Vikens församling.

Väsby Lerberget folkskola

Lerbergets folkskola, den äldsta i bruk varande skolan i kommunen.

Väsby ålderdomshem

Väsby ålderdomshem, invigt år 1954. 48 vårdplatser.

Väsby Viken egnahem

Eget hem i Viken, ombyggt med hjälp av statligt lån. Färdigställt 1954.

Väsby Viken hamn norra hamnarmen

Vikens hamn, norra hamnarmen.

Väsby kyrka prästgård

Väsby kyrka och prästgård. Hörnet av nyuppförda kommunalhuset skymtar.