Kommunerna 1955: Västerfärnebo landskommun

Västerfärnebo rubrik

Västerfärnebo text

Västerfärnebo tingshus kommunalhus

Västerfärnebo gamla tingshus renoverades grundligt 1952 - 1953 och utgör nu storkommunens kommunalhus.

Västerfärnebo kommunalhus ordförandepodium

Ordförandepodiet i kommunalhusets sessionssal.