Kommunerna 1955: Västerlövsta landskommun

Västerlövsta signaturer

Västerlövsta Heby

Heby. Vy från kyrkotornet.

Västerlövsta Heby 2

Parti av Heby.

Västerlövsta Heby Riksbyggen

Heby. Gatuparti med Riksbyggen.

Västerlövsta Heby taktegel Olsson Rosenlund

Parti av Heby.

Västerlövsta Heby kommunalhus

Kommunalhuset, Heby.

Västerlövsta Heby ålderdomshem

Heby. Ålderdomshemmet.

Västerlövsta Heby pensionärshem

Pensionärshemmet, Heby.

Västerlövsta Heby Väster Löfsta kyrka

Heby. Väster Löfsta kyrka.

Västerlövsta Heby kyrka interiör

Heby, kyrkan, interiör.