Kommunerna 1955: Västlands landskommun

Västland rubrik

Kommun med 2600 inv. En gång känd genom sina järnbruk. Vesslands bruk var i mitten på 1600-talet ett av de större brukssamhällen i Uppland. Efter Karlholmsbruks anläggande 1728 kom befolkningsfördelningen att utvecklas norrut.

Västland Karlholmsbruk KF wallboard

Karlholmsbruk som trots järnbruksdöden bevarat något av sitt ursprungliga utseende. Nuvarande ägare, KF, driver i dag en av Europas största wallboardfabriker vid bruket.

Västland Karlholmsbruk skola

Skolan i Karlholmsbruk. År 1920 ansågs skolan i hög grad överdimensionerad.
År 1955 är det brist på två lärosalar.

Västland Karlholmsbruk pensionärshem

Pensionärshem i Karlholmsbruk. Av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden ansedd som landets dyraste.

Västland Åkerby

Åkerby
Den "Bruksgård i Vessland", som skonades av ryssarna 1719. Under 1600-talet Vesslands bruks corp de logis. År 1933 förvärvades Åkerby av föreningen Västlands Jordbrukarungdoms Hembygdsgård.

Västland kommunalfullmäktige

Kommunalfullmäktige beslutar att disponera en huskropp, cirka 400 m2 till kommunala administrationslokaler i de av bostadsföreningen Karliten projekterade byggnationerna.