Kommunerna 1955: Västra Vikbolandets landskommun

Västra Vikbolandet rubrik

Kommunens enkla och anspråkslösa kommunalhus,
som dock är användbart t.v. i avvaktan på byggnadstur
enligt investeringsplanen.

Västra Vikbolandet kommunalhuset

En nedlagd f.d. småskola
Byggd år 1926

Västra Vikbolandet Kuddby ålderdomshem

Kommunens båda ålderdomshem Kuddby (t.v.) och Dagsberg (t.h.) Båda byggda omkr. år 1930.

Västra Vikbolandet Dagsberg ålderdomshem

Den ena av kommunens
två industrier.

Västra Vikbolandet Djurö kvarn Bråviken

Djuröns stora kvarnanläggn. vid Bråviken tillhörigt Kvarn-AB. J.G.Swartz Norrköping.

Västra Vikbolandet

Kommunens hittills nyaste skola (ytterligare en skola är under byggnad).
Kuddby kyrkskola. Byggd år 1953.

Västra Vikbolandet