Kommunerna 1955: Västra Tunhems landskommun

Västra Tunhem rubrik

Västra Tunhem centrum kommunalhus

Centrum med kommunalhuset.

Västra Tunhem Vargön Halleberg ättestupet

Socknens första socialvårdsinrättning. I förgrunden till vänster.

Västra Tunhem Vargön pappersbruk

Wargöns AB pappersbruket.

Västra Tunhem kyrka

Första utbyggnaden skedde under 1100-talet.

Västra Tunhem kyrka interiör

Predikstolen troligen krigsbyte från 30-åriga kriget. T.v. om altarstolen: Silverloods begravningssköld.

Västra Tunhem prästgård

Tunhems prästgård. Av Carl von Linné betecknad som ett jordiskt paradis. En av de vackraste han sett.