Kommunerna 1955: Vendels landskommun

Vendel rubrik

Vendel kyrka monument

Vendel-monumentet med Vendels kyrka
Vendeltid - Statsbyggartid - Mannatid

Vendel Ottar Vendelkråka hög

Ottar Vendelkråkas hög