Kommunerna 1955: Venjans landskommun

Venjan sockenvapen

Sockenvapnets skidlöpare har historisk bakgrund och åsyftar en av de skidlöpare, som eftersändes Gustaf Wasa till Sälen, nämligen Lars från Kjettilboda nuvarande Kättbo by inom Venjans socken.

Venjan kommunalhus kyrka

Kommunalhuset och kyrkan