Kommunerna 1955: Vilhelmina landskommun

Vilhelmina landskommun marsfjället

Marsfjället

Vilhelmina landskommun vapen rubrik

Vilhelmina landskommun signaturer

Vilhelmina landskommun Harrforsen

Harrforsen

Vilhelmina landskommun Latikberg

1954 producerade vi bl.a.
585000 m2 virke
6,1 milj. l mjölk
365000 kg kött och fläsk

Vilhelmina landskommun Karlsbacka tegelbruk

Karlsbacka tegelbruk ligger i kommunen, äges av kommunen

Vilhelmina landskommun 1855 folkskola kateder

1855 hade kommunen en folkskola, flyttande mellan 4 rotar, 9 veckors årlig lästid

Vilhelmina landskommun köping samrealskola

1955 invigdes samrealskolan, som äges av landskommunen och köpingen gemensamt

Vilhelmina landskommun samer renar

I kommunen bor 398 lappar...

Vilhelmina landskommun samer tävling

...som har sina egna idrottstävlingar