Kommunerna 1955: Villstads landskommun

Villstad 1

Villstad kyrka

Villstad 2

Villstad 3

Villstad 4

Villstad 5

Villstad 6

Villstad 7

Villstad 8

Villstad Smålandsstenar textilfabrik

Villstad signaturer