Kommunerna 1955: Ytterby landskommun

Ytterby rubrik

Ytterby centrum kyrka järnvägstation centralskola

Vy över Ytterby centrala del, kyrka, järnvägsstation, centralskola m.m., sett från vattentornet.

Ytterby signaturer

Ytterby kyrka

Ytterby kyrka

Ytterby ABC-fabrikerna

ABC-fabrikerna i Ytterby