Kommunerna 1955: Ytterlännäs landskommun

Ytterlännäs rubrik

YTTERLÄNNÄS STORKOMMUN, Västernorrlands län, har bildats av delkommunerna Ytterlännäs, Torsåker och Dal. Folkmängden vid årsskiftet 1954/1955 uppgick till 8426 personer. Huvudnäringar trävaru- och massaindustri, skogsbruk och jordbruk.
Antalet tätorter äro fem, varav ett municipalsamhälle. Antalet skattekronor vid 1954 års taxering 237300. Av de tre församlingarnas kyrkor torde Torsåkers vara den äldsta och beräknas vara uppförd senast på 1200-talet. I Torsåker ligger resterna aven gammal fogdeborg - Styresholm - som raserades under Engelbrekts frihetskamp. Nedanstående bilder vill visa bygdens näringar, men också något av den vackra naturen i en del av "Ådalen, Guds verk, då han på samma gång log och vredgades." (Pelle Molin)

Ytterlännäs förvaltningsbyggnad Johannisberg flygfoto

Ytterlännäs förvaltningsbyggnad Johannisberg text

Ytterlännäs djuphamn Bollstabruk flygfoto

Ytterlännäs djuphamn Bollstabruk text

Ytterlännäs Vaja pappersmassefabriken sågverket

Ytterlännäs Vaja pappersmassefabrik sågverk text

Ytterlännäs utsikt från Nylandsberget

Ytterlännäs utsikt från Nylandsberget text

Ytterlännäs municipitet sorteringsverket Sandslån

Ytterlännäs municipitet sorteringsverk Sandslån text

Ytterlännäs Torsåker kyrka flygfoto

Ytterlännäs Torsåker kyrka text

Ytterlännäs Prästmon Hola folkhögskola flygfoto

Ytterlännäs Prästmon Hola folkhögskola text

Ytterlännäs Dals kyrka pensionärshem flygfoto

Ytterlännäs Dals kyrka pensionärshem