Åmåls historia

Platsen började bebyggas 1640 och erhöll stadsprivilegier tre år senare. Den nya staden skulle avleda den norska gränshandeln och hindra landsköp; konkurrensen från andra vänerstäder och västkustens stapelstäder förblev dock en källa till oro.

Närheten till gränsen medförde också utsatthet: Åmål krigshärjades 1645 och 1676, båda gångerna av svenska trupper. Den västvärmländska järnhanteringens och trävaruhandelns expansion gynnade dock staden, som på 1770-talet hade ca 700 invånare.

Mot 1800-talet slut blev Åmål anslutet till Bergslagsbanan och omvandlades inte minst genom sin järnvägsverkstad från hantverks- till industristad. En jämfört med andra städer stark befolkningsökning följde under 1900-talets första decennier. Därefter har industrin tillsammans med hamn och järnväg fortsatt att spela en framträdande roll, men tillväxten har gått i jämförelsevis lugnare takt.