Åmåls kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Åmåls stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Åmåls kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Åmåls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Åmåls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Åmåls stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 6 11 1 30  
1920 12 5 11 2 30  
1922-23 10 4 13 3 30  
1926-27 10 4 16 30  
1930-31 8 5 16 1 30  
1934-35 10 4 16 30  
1938 6 5 19 30  
1942 6 5 19 30  
1946 5 6 13 6 30  
1950 4 7 18 1 30  
1954 4 8 16 2 30  
1958 5 8 17 30  
1962 4 6 1 19 30  
1966 5 6 2 16 1 30 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Åmåls stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

Diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Åmåls kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 6 10 1 19 41  
1973 4 4 13 1 19 41  
1976 4 3 12 1 18 3 41 Fria kommunpartiet
1979 5 3 11 1 17 4 41 Fria kommunpartiet
1982 7 2 8 1 20 3 41 Fria kommunpartiet
1985 6 4 10 1 1 18 1 41 Fria kommunpartiet
1988 5 3 13 1 2 17 41  
1991 6 3 10 2 1 17 2 41  
1994 6 2 9 1 1 21 1 41 Tomas Lindström
1998 4 1 9 2 1 13 1 31 Medborgarpartiet i Åmål
2002 2 1 14 2 1 10 1 31  
2006 3 1 14 1 1 10 1 0 31  
2010 5 2 7 2 2 15 1 1 35 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Åmåls kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Åmåls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 11 12
1920 17 11 13
1922-23 14 13 16
1926-27 14 16 16
1930-31 13 16 17
1934-35 14 16 16
1938 11 19 19
1942 11 19 19
1946 11 13 19
1950 11 18 19
1954 12 16 18
1958 13 17 17
1962 11 19 19
1966 13 16 16

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Åmåls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram 1

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Åmåls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 19 19
1973 22 19 19
1976 20 18 18 3
1979 20 17 17 4
1982 18 20 20 3
1985 21 18 18 2
1988 22 17 17 2
1991 21 17 17 3
1994 18 21 21 2
1998 16 13 13 2
2002 19 10 11 1
2006 19 10 11 1
2010 16 15 16 3

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Åmåls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp