Åmåls näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Åmål procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Åmål 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Åmål 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 89 9 7 32 21 3 78 17 15 271
1835 154 9 30 6 15 9 117 12 8 360
1855 147 7 41 7 25 1 95 30 4 357

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 32,8 3,3 2,6 11,8 7,8 1,1 28,8 6,3 5,5 100
1835 42,8 2,5 8,3 1,7 4,2 2,5 32,5 3,3 2,2 100
1855 41,2 2,0 11,5 2,0 7,0 0,3 26,6 8,4 1,1 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Åmål fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 37 454 49 117 76 114 167 1014
1920 119 1297 227 468 110 187   2408
1930 126 904 330 973 268 246   2847
1950 77 1953 445 558 398 83 32 3546
1960 64 2033 465 387 553 73   3575

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Åmål procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  % 1900 % 1920 % 1930 % 1950 % 1960
Jordbruk 3,6 4,9 4,4 2,2 1,8
Industri 44,8 53,9 31,7 55,1 56,9
Varuhandel 4,8 9,4 11,6 12,5 13,0
Samfärd 11,5 19,4 34,2 15,7 10,8
Tjänster 7,5 4,6 9,4 11,2 15,5
Husligt 11,2 7,8 8,6 2,3 2,0
Övrigt 16,5 0,9
TOTAL 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Åmål procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Åmål 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,93 1,12 0,37 1,88 1,61 1,04
1835 1,12 0,70 0,31 1,86 1,43 0,61
1855 1,02 0,94 0,44 1,81 0,96 0,35

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Åmål 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Åmål 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,19 0,51 1,32 0,55 0,66
1920 1,18 0,48 1,81 0,41 0,77
1930 0,73 0,69 3,32 0,54 0,95
1950 1,20 0,76 1,62 0,49 0,88
1960 1,21 0,88 1,29 0,59 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Åmål 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp