Ängelholms befolkningsutveckling 1770-1995

Folkmängd i Ängelholm 1770-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Ängelholm 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Ängelholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1770-1995

tabell 3
diagram 3

Ängelholms andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Ängelholm 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ängelholm 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Ängelholm 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ängelholm 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Ängelholm 1770-1850

1770 584
1810 592
1850 1310

upp

Diagram 1: Folkmängd i Ängelholm 1770-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Ängelholm 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1310    
1890 1890    
1930 5271    
1950 7614 9336 10 281
1970 14 008 14 853 17 762
1995   20 964 28 420

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Ängelholm 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Ängelholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1770-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1770 0,28    
1810 0,27    
1850 0,37    
1890 0,21    
1930 0,26    
1950 0,23 0,20 0,22
1970 0,29 0,23 0,27
1995   0,28 0,38

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Ängelholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1770-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Ängelholms andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,04    
1890 0,04    
1930 0,08    
1950 0,11 0,09 0,10
1970 0,23 0,19 0,22
1995   0,23 0,32

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Ängelholms andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ängelholm 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 106 120 14
1841-45 156 109 33
1846-50 178 105 73
1851-55 189 146 64
1856-60 248 145 103
1861-65 264 148 116
1866-70 226 160 66
1871-75 235 154 81
1876-80 293 232 61
1881-85 307 229 78
1886-90 247 186 61
1891-95 255 223 42
1896-1900 382 223 159
1901-05 460 251 209
1906-10 530 266 264
1911-15 562 293 269
1916-20 562 294 268
1921-25 412 235 177
1926-30 348 299 49
1931-35 304 315 -11
1936-40 416 302 114
1941-45 626 334 292
1946-50 734 387 347

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ängelholm 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ängelholm 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -6,46
1805-10     4,32
1810-15     3,89
1815-20     1,95
1820-25     3,69
1825-30     0,96
1830-35     -0,18
1835-40 21,41 24,24 1,98
1840-45 29,05 20,27 0,65
1845-50 31,12 18,36 1,63
1850-55 28,85 22,27 2,11
1855-60 32,48 18,99 0,34
1860-65 31,88 17,87 -0,40
1865-70 25,99 18,40 0,12
1870-75 25,90 16,97 -0,14
1875-80 31,12 24,64 1,57
1880-85 29,35 21,89 -0,51
1885-90 23,90 18,00 -2,30
1890-95 26,96 23,60 3,98
1895-1900 33,10 19,32 2,75
1900-05 33,05 18,03 3,74
1905-10 30,17 15,14 1,25
1910-15 28,11 14,66 1,57
1915-20 24,54 12,84 0,31
1920-25 16,42 9,36 0,14
1925-30 13,31 11,43 -0,03
1930-35 11,53 11,95 1,17
1935-40 14,94 10,85 1,49
1940-45 20,48 10,93 1,72
1945-50 21,19 11,17 0,98

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ängelholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ängelholm 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 19 -225
1805-10 -5 106
1810-15 10 115
1815-20 53 70
1820-25 30 155
1825-30 24 49
1830-35 -1 -9
1835-40 14 98
1840-45 33 35
1845-50 73 93
1850-55 64 138
1855-60 103 26
1860-65 116 -33
1865-70 66 10
1870-75 81 -13
1875-80 61 148
1880-85 78 -53
1885-90 61 -238
1890-95 42 376
1895-1900 159 317
1900-05 209 521
1905-10 264 220
1910-15 269 313
1915-20 268 72
1920-25 177 35
1925-30 49 -9
1930-35 -11 309
1935-40 114 414
1940-45 292 523
1945-50 347 339

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ängelholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ängelholm 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 697 0,55 -6,46
1805-10 491 -0,20 4,32
1810-15 592 0,34 3,89
1815-20 717 1,48 1,95
1820-25 840 0,71 3,69
1825-30 1025 0,47 0,96
1830-35 1000 -0,02 -0,18
1835-40 990 0,28 1,98
1840-45 1074 0,61 0,65
1845-50 1144 1,28 1,63
1850-55 1310 0,98 2,11
1855-60 1527 1,35 0,34
1860-65 1656 1,40 -0,40
1865-70 1739 0,76 0,12
1870-75 1815 0,89 -0,14
1875-80 1883 0,65 1,57
1880-85 2092 0,75 -0,51
1885-90 2067 0,59 -2,30
1890-95 1890 0,44 3,98
1895-1900 2308 1,38 2,75
1900-05 2784 1,50 3,74
1905-10 3514 1,50 1,25
1910-15 3998 1,35 1,57
1915-20 4580 1,17 0,31
1920-25 4920 0,72 0,14
1925-30 5231 0,19 -0,03
1930-35 5271 -0,04 1,17
1935-40 5569 0,41 1,49
1940-45 6097 0,96 1,72
1945-50 6928 1,00 0,98

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ängelholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp