Ängelholms historia

Ängelholms föregångare Luntertun blev troligen stad under 1400-talets senare del. Ett par kilometer uppströms Rönne å grundades Ängelholm 1516; samma år uppger källorna att Luntertun nedlagts.

Liksom föregångaren var Ängelholm centralort för den regionala handeln i nordvästra Skåne, men redan 1547 drogs dess köpstadsrättigheter in, ett led i stärkandet av konkurrentstäderna Landskrona och Helsingborg. Ängelholm återfick stadsrättigheterna 1767: det var då en liten men expansiv stad med ca 600 invånare.

Folkökningen har efter år 1800 varit medelstark, jämfört med andra städer. Under 1800-talet omvandlades Ängelholm från hantverks- och garnisonsstad till en viktig järnvägsknut samt industri- och handelscentrum för nordvästra Skåne. Ängelholm är sedan sekelskiftet 1900 känt som en populär turist- och badort. Sedan efterkrigstiden har också tjänstesektorn utvecklats starkt.