Ängelholms näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Ängelholm 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Ängelholm 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 97 1 7 0 12 1 26 0 8 152
1835 144 11 14 0 17 117 49 1 4 357
1855 140 41 28 0 25 110 69 8 35 456

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 63,8 0,7 4,6 0 7,8 0,7 17,1 0 5,3 100
1835 40,3 3,1 3,9 0 4,7 32,8 13,7 0,3 1,1 99,9
1855 30,7 9,0 6,1 0 5,5 24,1 15,1 1,7 7,7 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 10 339 80 128 112 231 72 972
1920 41 791 389 370 175 206   1972
1930 71 921 384 369 402 275   2422
1950 59 1311 501 404 877 136 11 3299
1960 88 1842 624 367 1292 103   4316

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,0 34,9 8,2 13,2 11,5 23,8 7,4 100
1920 2,1 40,1 19,7 18,8 8,9 10,4   100
1930 2,9 38,0 15,8 15,2 16,6 11,3   99,8
1950 1,8 39,7 15,2 12,2 26,6 4,1 0,3 99,9
1960 2,0 42,7 14,5 8,5 30,0 2,4   100,1

upp

Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Ängelholm 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,66 0,36 0,36 1,12 0,00 1,00
1835 1,07 0,27 1,72 0,78 0,13 0,30
1855 0,93 0,43 1,77 1,03 0,19 2,48

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Ängelholm 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Ängelholm 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,93 0,86 1,52 0,84 1,41
1920 0,88 1,02 1,76 0,79 1,03
1930 0,87 0,93 1,48 0,95 1,24
1950 0,87 0,93 1,26 1,16 1,58
1960 0,91 0,99 1,01 1,14 1,41

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Ängelholm 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp