Arvikas befolkningsutveckling 1910-1995

Folkmängd i Arvika 1910-1995

tabell 1
diagram 1

Arvikas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1910-1980

tabell 3
diagram 3

Arvikas andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Arvika 1911-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Arvika 1910-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Arvika 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Arvika 1910-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Arvika 1910-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1910 4882    
1930 7981    
1950 15 179 10 087 11 104
1970 15 958 12 975 14 285
1980   13 786 16 170
1995   14 237 16 677

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Arvika 1910-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Arvikas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1910-1980

  Staden Tätort Tätortsregion
1910 0,36    
1930 0,40    
1950 0,46 0,22 0,24
1970 0,34 0,20 0,22
1980   0,20 0,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Arvikas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1910-1980

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Arvikas andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,13    
1950 0,21 0,10 0,11
1970 0,28 0,16 0,18
1995   0,17 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Arvikas andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Arvika 1911-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1911-15 609 273  
1916-20 613 301  
1921-25 644 360 284
1926-30 620 396 224
1931-35 499 444 55
1936-40 571 500 71
1941-45 993 586 407
1946-50 1323 840 483

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Arvika 1911-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Arvika 1910-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1910-15 24,95 11,18 -0,49
1915-20 17,76 8,72 -0,67
1920-25 18,28 10,22 0,88
1925-30 16,23 10,37 0,30
1930-35 12,50 11,13 0,35
1935-40 13,97 12,23 1,73
1940-45 14,43 8,51 0,59
1945-50 18,08 11,48 0,08

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Arvika 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Arvika 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 284 311
1925-30 224 116
1930-35 55 139
1935-40 71 707
1940-45 407 263
1945-50 483 62

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Arvika 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Arvika 1910-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1910-15 4882 1,38 -0,49
1915-20 5099 1,22 -0,67
1920-25 7046 0,81 0,88
1925-30 7641 0,59 0,30
1930-35 7981 0,14 0,35
1935-40 8175 0,17 1,73
1940-45 8953 0,91 0,59
1945-50 14 634 0,66 0,08

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Arvika 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp