Arvikas historia

Arvika grundades 1811 som friköping, vilket påföljande år ändrades till stad under namnet Oscarsstad. Stadsrättigheterna drogs dock tillbaka redan 1821 och Arvika återgick till att vara friköping. Folkmängden uppgick då till cirka 200 personer. Antalet invånare hade ökat till ungefär 800 när Arvika 1862 blev egen köpingskommun.

Köpingen var en viktig handelsplats för hela västra Värmland och den rollen stärktes när slussen i Säffle stod klar 1837. Därigenom underlättades förbindelserna med Vänern och sjöfarten på Glafsfjorden ökade. Efter att nordvästra stambanan färdigställts 1867-71 fick Arvika järnvägsförbindelser med såväl Stockholm som Oslo. Flera industrier sökte sig till Arvika, bland annat mekaniska verkstäder, spinneri och tobaksfabrik.

År 1911 fick Arvika åter stadsrättigheter. Folkmängden hade då ökat till omkring 5.000 personer. Arvika har förblivit en viktig industri- och handelsstad för sitt värmländska omland med ett efter hand ökande inslag av tjänster.