Arvikas näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Arvika fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Arvika procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Arvika 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Arvika fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 34 1351 371 140 152 174   2222
1930 94 1956 541 210 392 248   3441
1950 78 2351 762 309 876 122 40 4538
1960 80 2448 762 300 1229 115   4934

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Arvika procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 1,5 60,8 16,7 6,3 6,8 7,8   99,9
1930 2,7 56,8 15,7 6,1 11,4 7,2   99,9
1950 1,7 51,8 16,8 6,8 19,3 2,7 0,9 100
1960 1,6 49,6 15,4 6,1 24,9 2,3   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Arvika procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Arvika 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,33 0,86 0,59 0,06 0,77
1930 1,30 0,93 0,59 0,66 0,79
1950 1,13 1,02 0,70 0,84 1,04
1960 1,05 1,05 0,73 0,94 1,35

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Arvika 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp