Borås näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Borås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Borås 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Borås 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 155 20 158 0 35 12 144 8 9 541
1835 233 63 257 0 36 21 138 1 7 756
1855 190 170 205 3 47 12 56 83 22 788

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 28,6 3,7 29,2 0 6,5 2,2 26,6 1,5 1,6 99,9
1835 30,8 8,3 34,0 0 4,7 2,8 18,2 0,1 0,9 99,8
1855 24,1 21,6 26,0 0,4 6,0 1,5 7,1 10,5 2,8 100

upp

Diagram 1 : Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borås fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 182 4287 494 268 417 601 376 6625
1920 680 8421 1834 783 933 695   13 346
1930 608 13 527 2506 1094 2093 1074   20 902
1940 495 16 642 3469 1326 3567 886 287 26 672
1950 352 19 337 3980 1901 4302 494 163 30 529
1960 389 20 413 4935 1756 6545 443   34 481

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,7 64,7 7,5 4,0 6,3 9,1 5,7 100
1920 5,1 63,1 13,7 5,9 7,0 5,2   100
1930 2,9 64,7 12,0 5,2 10,0 5,1   99,9
1940 1,9 62,4 13,0 5,0 13,3 3,3 1,1 100
1950 1,1 63,3 13,0 6,2 14,1 1,6 0,5 99,8
1960 1,1 59,2 14,3 5,1 19,0 1,3   100

upp

Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Borås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Borås 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,83 2,26 0,37 1,74 0,38 0,30
1835 0,96 2,38 0,34 1,04 0,04 0,25
1855 1,07 1,85 0,45 0,48 1,21 0,90

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Borås 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Borås 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,72 0,79 0,46 0,46 0,54
1920 1,38 0,71 0,55 0,62 0,51
1930 1,48 0,71 0,50 0,57 0,56
1950 1,38 0,79 0,64 0,62 0,62
1960 1,26 0,97 0,61 0,72 0,76

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Borås 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp