Eksjös näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Eksjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Eksjö 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Eksjö 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 204 13 12 0 29 7 46 4 0 315
1835 183 7 23 0 21 16 90 2 40 382
1855 206 10 25 0 21 30 97 56 3 448

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 64,7 4,1 3,8 0 9,2 2,2 14,6 1,3 0 99,9
1835 47,9 1,8 6,0 0 5,5 4,2 23,6 0,5 10,5 100
1855 46,0 2,2 5,6 0 4,7 6,7 21,6 12,5 0,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eksjö fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 89 377 76 70 197 299 176 1284
1920 124 928 366 192 666 235   2511
1930 145 949 397 267 1025 282   3065
1950 324 1500 509 269 1464 117 32 4215
1960 288 1432 551 254 1597 89   4211

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Eksjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,9 29,4 5,9 5,4 15,3 23,3 13,7 99,9
1920 4,9 37,0 14,6 7,6 26,5 9,4   100
1930 4,7 31,0 12,9 8,7 33,4 9,2   99,9
1950 7,7 35,6 12,1 6,4 34,7 2,8 0,8 100,1
1960 6,9 34,0 13,1 6,0 37,9 2,1   100

upp

Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Eksjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Eksjö 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,77 0,29 0,48 0,95 0,33 0,00
1835 1,22 0,42 0,44 1,35 0,22 2,92
1855 1,13 0,39 0,68 1,47 1,43 0,23

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Eksjö 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Eksjö 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,78 0,62 0,62 1,12 1,38
1920 0,81 0,75 0,71 2,35 0,93
1930 0,71 0,76 0,84 1,92 1,01
1950 0,78 0,74 0,66 1,52 1,08
1960 0,72 0,89 0,71 1,44 1,24

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Eksjö 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp