Enköping: litteratur och webb

Webb

Enköpings kommun:www.enkoping.se

Enköping i Wikipedia

Litteratur

Enköpings stads tänkeböcker 1540-1595. (Court records of Enköping, 1540-1595.) Red: Sven Ljung. Samlingar utgivna av svenska fornskriftssällskapet. Stockholm 1960-1966, 344 s.

Enköpings stads historia, 1-2. (History of Enköping, vols. 1-2.):

Vol. 1: Tiden till och med 1718. (The time up to 1718.) Av Sven Ljung. Lund 1963, 553 s.

Vol. 2: Från 1718 till 1950. (From 1718 to 1950.) Red: Stellan Dahlgren. Uppsala 1979, 520 s. Bidrag av Gunnar Carlsson och Bertil Johansson (i vol. 2) har också publicerats separat som doktorsavhandlingar.

Jansson, Sören: Förening och gemenskap. En etnologisk studie av föreningslivet i en svensk småstad, Enköping 1880-1970. (Association and community. An ethnological study of associational life in a small Swedish town, Enköping, 1880-1970.) Stockholm 1981, diss, 157 s. Summary in English.

Ljungberg, Axel: Tjugofem dynamiska år. Några grunddrag i Enköpings utveckling 1937–1962. (Twenty-five dynamic years. The main features of Enköping´s development 1937–1962.) Enköping 1963, 48 s.